Josef Bubeník
přehled díla | plakáty | recenze a publikace | katalogy | výstavy - fotogalerie | seznam výstav | autor

Vnitřní prostor

Do abstraktní podoby se Bubeníkova tvorba postupně přetavuje od počátku 21. století, ubývá jasných kontur, štětec je nahrazen špachtlemi a místo jemné lazury se setkáváme s hlubokou pastózní malbou, odpovídající mnohem lépe autorovým intencím. Jedná se například o obrazy Zahrada snů či Cesta v nekonečném Avalonu. V posledních letech není autorovým zájmem jen zachycení ideje v rámci daného výtvarné objektu, ale vytvoření harmonie celku, kdy několika obrazy prostupuje klíčová myšlenka evokující společný pocit sounáležitosti se světem idejí. (Například v rámci našeho projektu Ars Conceptus bylo vystaveno subtéma Nekonečná úzkost v záhybech světla. Josef Bubeník vytvořil skupinu šesti okrouhlých obrazů, ty pak byly pojmenovány podle jednoho z děl. V podobných intencích již autor provedl Próteovské záznamy neřízené tvorby. Jedná se o sérii dvanácti kruhových obrazů namalovaných na vršcích od zavařovacích sklenic. Díla pocházejí z roku 2004 a poprvé byla vystavena v Brně v Galerii Katakomby v témže roce.)

(Mgr. Jan F. Pavlíček PhD – Vnitřní prostor, 2013)Osvícení

Další zakřivení již zakřiveného prostoru, 2006

Zakázaná zóna 2006

Zahrada snů, 2006

Za úplňku zjevují se nejrůznější tváře 2010

Z rozvalin starých dějů rodí se nové tváře, 2006

Vrchni naznacovatel pravdy, 2008

V souzvuku anomálií Universa 2011

Ti, co ve mně žili 2009

Ten pohled do jeskyně 2006

Temný anděl, 2006

Rozerván v čase na kusy, 2010

Proteus hledá novou tvář, 2009

Paní Lotová 1

Hledání středu v nekonečném Avalonu, 2006

Opeřenec 2, 2006

Opeřenec 1, 2006

Na hranici horizontu událostí, 2006

Návrat zapomenutého boha 2010

Velký náčelník 2008

V čase zamrzlá zjevení 2009

V zakřiveném prostoru 2010

Mrazivý pohled patriarchův 2006

Kentaur 2006

Modrý plamen vášně 2011

Jednota tvořená protiklady 2010


 

© Josef Bubeník