Josef Bubeník
přehled díla | plakáty | recenze a publikace | katalogy | výstavy - fotogalerie | seznam výstav | autor

 

_Přehled díla

Při vytváření prezentace vlastní tvorby jsem od počátku narážel na problém nevhodnosti užití chronologické linearity, která se na první pohled jeví sice jako nejlogičtější uspořádání, avšak sestavit tuto chronologickou řadu, jež by souzněla i tématicky, se mi nepodařilo, nechtěl-li jsem odložit na oltář tématického purismu celé námětové segmenty, vzniklé třeba v jednom období, avšak s jiným motivačním nábojem.

A jelikož vše souvisí se vším, rozhodl jsem se nakonec pro následující tématické okruhy, neboť díla v rámci celé tvorby netvoří úsečky nekonečné přímky, ale spíše kruhy (tedy okruhy) a výseče tu více tu méně se prolínající na velké ploše tvoření.

 

 
© Josef Bubeník