Josef Bubeník
přehled díla | plakáty | recenze a publikace | katalogy | výstavy - fotogalerie | seznam výstav | autor

Kloubová dvoumiska

Okolnosti vzniku

Kloubovou dvoumisku jsem vytvořil v roce 1994 v době působení Vaňkovy keramické dílny v Ivančicích na Moravě (v letech 1993-94). K její výrobě jsem použil bílou kameninu, za nástroje kromě vlastních rukou také špachtle a hladící kamínek. Nejprve byl vytvořen spodní (největší) díl dvoumisky, a to tím způsobem, vyklenuta byla kulatá přední část, která zatarasena přepážkou rozdělila se ve dvě opěrné úchytky, jimiž prochází statická osa dvoukloubu. Kolem statické osy se obtáčí dolní část spojky, jež jest zakončena úchytkami pro spojkovou osičku. K této je ouškem přichycena horní klenutá otáčivá část dvoumisky. Kloubová dvoumiska byla poté vypálena v elektrické peci na teplotu 1180 °C. K její výrobě nebylo použito žádných přísad ani glazur.

Kloubová dvoumiska ve světě obrazů

Do světa obrazů se kloubová dvoumiska dostala stejně nečekaně jako předtím do světa vůbec. Její objevení se bylo provázeno slovy: „Na troskách veliké kultury pohybovalo se cosi neskutečně fantastického. I objevilo se něco, co snad kdysi mohlo k něčemu sloužit, však neslouží, pak objevilo se i to, o čem každý pochyboval, že by k něčemu sloužit mohlo, a nakonec i to, co nikdy k ničemu nesloužilo. Dále se pak objevovaly nové a nové formy a jen tím, že byly, ztratily svou bezúčelnost a vřazovaly se nepostradatelně do skutečna.“ Kloubová dvoumiska v malířském provedení neztratila svou vizuální a haptickou spojitost s realitou. Byť je ze své metafytické podstaty ryze nekomparativní, může být její srovnávací studium plodné jen za předpokladu, že ji vřadíme do srovnávacího systému historicko-typologického, kterýmžto způsobem se porovnání hodnotící každý stín podobnosti jako převzetí, dá snadno vyvrátit poukazem na širší typologický ráz daného prvku.

(z katalogu Kloubová dvoumiska)Kloubová dvoumiska, 1994

Kloubová dvoumiska
(zadní poloprofil)

Kloubová dvoumiska
(poloha 1)

Kloubová dvoumiska
(poloha 2)

Kloubová dvoumiska
(poloha 3)

Kloubová dvoumiska se švédským mostem v pozadí, 1995

Kloubová dvoumiska - Hledání počátku civilizace I, 1995

Kloubová dvoumiska - Z cesty po Číně, 1995

Kloubová dvoumiska - Hledání počátku civilizace II, 1995

Kloubová dvoumiska - Analogie I, 1995

Kloubová dvoumiska - Analogie II, 1995

Kloubová dvoumiska - Analogie III, 1995
(mimo katalog)

Kloubová dvoumiska v zahradě, 1995

Titulní strana katalogu, 1995


 

© Josef Bubeník