Josef Bubeník
z poslední doby | přehled díla | autor | výstavy |

Autor


nar. 1965 v Brně

Studia:
* LŠU Brno-Petrov u ak. mal. Petra Skácela;
* Gymnasium tř. kpt. Jaroše v Brně;
* Pedagogická fakulta Masarykovy university – obor výtvarná výchova
* Ateliér ak. mal. Jana Wolfa

Kontakt: josef.bubeník@gmail.com


© Josef Bubeník