Josef Bubeník
přehled díla | plakáty | recenze a publikace | katalogy | výstavy - fotogalerie | seznam výstav | autor

Magie, okultno, mystika a jiné čáry máry

… Bubeníka zaujal esoterismus a okultní nauky, což se výrazně projevuje jako výchozí inspirační zdroj četných jeho děl. Magické signatury, pečeti, pentagramy – znaky duchovních mocností a hierarchií, sloužící původně iniciačním a evokačním rituálům.

Hluboký zájem o nezprostředkovaný vlastní kontakt s duchovními neviditelnými světy přetrvává a ovlivňuje jeho mentalitu i pojetí existenciálních hodnot. Snad i toto jej nakonec přivádí na řadu příštích let do ústraní v klidnějším prostředí Nové Vsi u Ivančic, kde zakupuje malý domek a žije vzdálen kulturního ruchu a hektických nálad postkomunistické epochy, určujících celkové duchovní klima jihomoravské metropole...

(doc. PhDr. Jiří Havlíček — fragment slova k vernisáži)Astrální portrét, 1988

Igne natura renovatur, 1988

Zlatý hexagram v bipolárním světě, 1988

Portrét s pantáklem jasnozřivosti, 1991

Portrét za oknem, 1990

Raněkřesťanské metamorfózy, 1988

Zestárlý revolucionář, 2002

Stribog - pohanský bůh, 1990

Čarodějnice, 2000

Způsob letu, 2001

Hořící katedrála, 1990


 

© Josef Bubeník